Zwolnienie z kasy fiskalnej ze wzgledu na ilosc transakcji 2015

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w akcje gospodarczej zdobywa coraz większą rzeszę przedsiębiorców, nadal są możliwe wedle obowiązujących przepisów rozwiązania z ostatniego obowiązku.

Utrata uprawnienia do takiego rozwiązania, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek podawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. A kto tak rzeczywiście nie musi być kasy fiskalnej? Między innymi zajmują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich dostrzegać na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie posiadać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z poziomu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w perspektyw naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w zakresie noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi związane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez organizacje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą i korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do tego zdjęcia przysługuje ze powodu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z prac wymienionych pozostawał w poprzednim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może czerpać ze zrezygnowania z kas dla całości sprzedaży.