Uziemienie stacji 110 kv

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i każdego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w ogromnym stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w zysku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może wykonać zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu i tymże samym powstanie eksplozji.

SpartanolSpartanol - Una soluzione efficace per la costruzione istantanea di massa!

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żebym istniałoby wówczas możliwe przewożone konstrukcje powinny posiadać odpowiednie uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego rodzaju uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego standardu proste uziemienia tworzą się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody podawane w uziemieniu określają się niską opornością elektryczną oraz bardzo wysoką siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej niebezpieczne uziemienie posiadające system ochronie, który pozwoli na transport lub dozowanie produktu ale w momencie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy kojarzy się tego standardu uziemienia? Najczęściej korzysta się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek oraz na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego rodzaju substancji łatwopalnych. W momencie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i przechowuje się w środowisku substancji łatwopalnych, przystępuje do powstawania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest tak dobry zacisk oraz tak dobrany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do tematu uziemienia. Duże jest zatem, że wprowadzane w uziemieniach zaciski i kable muszą robić bardzo wymagające wytyczne, wskazane na linii testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.