Mikroskop i jego budowa

Nazwa mikroskopu powstała poprzez połączenie słów z języka starogreckiego o miejscu  „mały” oraz „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop służy do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Urządzenie zatem jest szeroko przydatne w medycynie, nauce, a także przemyśle również w moc nowych dziedzinach. Na przestrzeni dziejów wymyślono różne rodzaje mikroskopów.

Ważnym spośród nich stanowiło danie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły wielkiej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do uzyskania było maksymalnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w poszukiwaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przyczynił się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia produkcji na wielką skalę. Jako pierwszy człowiek pod mikroskopem obserwował różne typy komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny przełom w poszukiwaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się zupełnie nowych sytuacje na problem świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Wynaleziono wiele środków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przydałoby się w późniejszym czasie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie innych dziedzin nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano też po raz pierwszy chromosomy i pokazano, iż są one nośnikami genów. Z ostatniego okresu zaczęła podejmować się nowa rzecz wiedzy: genetyka. Odkrycie i praktyka genów umożliwia w nowym świecie grę z chorobami genetycznymi. Nie pozostawiajmy też o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa stawała się identyfikacja przestępców, a także określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się i przemysłowi: dzięki niemu przewiduje się nowe stopy metali, jakie są materiałem stosowanym w moc rzeczach ziemi i umiejętności. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W niniejszym kolejnym modelu urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze form komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był wzrost w powierzchni nauki, przemysłu i medycyny.