Kodeks pracy 77

W zasada przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest odpowiedzialny do zapewniania solidnych i zdrowych warunków pracy, natomiast wszystkie narzędzia oraz organizacje muszą posiadać certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Man Pride

Certyfikacja, czyli ocena zgodności materiałów to mechanizm systematycznego badania poziomu w którym określony wyrób spełnia pewne wymagania (chodzi tutaj także o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma niewiele aspektów. Pewnie jej dokonywać projektant na okresie projektowania lub producent na stanie realizacji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca wyrobów lub osoba niezależna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Do czasie prawnego w Polsce wprowadzono ją prawem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w istocie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które wpisałoby w bycie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr A do woli 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zabezpieczenia i pomocy zdrowia dotyczące projektowania i działania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie niebezpieczne i różne. Certyfikacja maszyn i urządzeń, które cechują się wysokim stopniem ryzyka powiązanego spośród ich eksploatacją i używanie robi się teraz na etapie projektowania. Inne urządzenia oraz instytucji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszystkie narzędzia oraz maszyny, które mogą działać w wszystek sposób zagrożenie dla życia czy zdrowia mieszkańca też zajmowania i miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.