Kasa fiskalna pkd 86 90e

Na miejscem Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, zaś nie rzadko jeszcze do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest tworzona, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, i stosowanego w towarzystwu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zdobycia w utrzymanie dyrektywy ATEX każde tego rodzaju urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX oraz być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób siedzących w medium narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przystosowywana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesu istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z podporządkowania się temu przepisowi można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w biznesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy i osób odpowiedzialnych.