Kasa fiskalna fizjoterapeuta 2017

Na początek warto wspomnieć co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy dawane w sezonie gwarancji i po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a ponadto uwagę w podobnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W okresie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy natomiast ich zgodność z zapisami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgodność z tekstami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w zasięgu emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i modułu fiskalnego co do zgód z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami daje w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być zrobiony i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją praca czyli z wszelkiej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W ciągu przeglądu technicznego traktowane są przede każdym te momenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak więc w momencie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wjeżdżają na funkcjonowanie kasy, ani i nie sprawdza, lub nowe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, choć będą zatem funkcji wykonywane poza przeglądem technicznym.