Hodowla zwierzat amatorskich

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym oraz posiada definicję konglomeratu tkanek, z jakich istotną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za sam z kluczowych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu jest już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie wrażenie na utrzymanie mięsa stanęło to w sezonie zlodowaceń, kiedy niestety było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa było się jednym z głównych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na aspekty dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro jest ostatnie idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu kwalifikuje się świadome i celowe wyłączenie z codziennej diety mięsa, w ostatnim wyjątkowo ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, ale również jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi ostatnie ruch bycia połączony z takimi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej bierze się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi spożywa mięsa z ostatnich tychże przyczyn, co w fazie lodowcowej. Zanim nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi termin będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.