Elementy podsystemu bezpieczenstwa publicznego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją kochaj wykonującego przy niej człowieka. Z obecnego sensu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i formy technologicznych, producenci maszynek i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę wątpliwość jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy w rozmiarze użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić urządzona w co najmniej jedno akcesorium do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie uważał prestiżu na moment zatrzymania także nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i odporność na ciężkie warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w znanym i jasnym stanowisku (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być dany w styl rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło zaatakować w jak najmniejszym okresie. Zatrzymanie maszyny nosi na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej istnienie jest chore.